trTR enEN itIT frFR esES arAR

Saç ekimi operasyonunun aşamaları nelerdir ?

Toplama : Uzman kişi motorlu sirküler bir bıçakla saç köklerini istenilen sayı kadar tek tek toplar.

Dizim: Toplama esnasında greftler doku parçalarından temizlenip uygun solüsyonlar içine tekli, ikili, üçlü ve dörtlü saç teli içeren kökler olarak ayrılır Bu işlem iki kişi tarafından yapılır.

Kanal: Muayene esnasında çizimlerle belirlenmiş bölgelere uzman kişi tarafından belirlenen sıkılıkta, anatomik açılara uygun olarak, doğallığı bozmayacak şekilde uygun derinlikte ve genişlikte cilde açılan kesilerdir ve operasyonun sorumlusu tarafından yapılır. Çıkan saçların sıkılığı ve yönü ve çıkış açısı bu aşamaya bağlıdır. Çıkan saçlar her yöne taranabilmeli ve dikliği her bölgede uygun olmalıdır.

DHI: Bu teknikte kanal açılımı yoktur. Greftler 3 kişi tarafından ucu iğneli kalemlere yerleştirilir ve direkt cilt altına implante edilir. Daha az kanama, daha az yara izi bırakan bir tekniktir ve özellikle ön çizgi çalışmalarında yardımcıdır.

Ekim: Greft sayısına göre 2 ya da 3 kişi tarafından toplanan greftlerin tek tek kanallara yerleştirilmesidir. Dikkat gerektiren uzun ve zahmetli bir iştir.

Anestezi: Hasta isteğine bağlı olarak enjeksiyonla lokal anestezi, enjeksiyonsuz lokal anestezi, ağrısız (sedasyonla) lokal anestezi ya da genel anestezi ( uykuda saç ekimi) uygulanabilir.