trTR enEN itIT frFR esES arAR
BBL - Popo Büyütme Estetiği

BBL - Popo Büyütme Estetiği

Kalça (popo) estetiğinde kullanılan yöntemler kalçanın tipine, durumuna ve hangi sonucun elde edilmesinin arzulandığına göre değişir. Burada birçok yöntem mevcut olmakla birlikte, genellikle liposuction, yağ grefti (yağ enjeksiyonu), eksizyon, dermal flep, ve silikon protez yardımıyla augmentasyon-büyütme yöntemlerinden yararlanılır.

Kalça yapısı olarak toplumda, başlıca yuvarlak, dikdörtgen, A şekilli ve V şekilli olmak üzere 4 tip kalça şekli görülür. En sık kalça türü, yuvarlak şekilli kalça olup, insanların %40’ında görülür. Sanılanın tersine ideal kalça türü yuvarlak değil, A harfine benzeyen kalçalardır. Burada kalçalar belden alta doğru indikçe aşağı bölümleri oval bir şekilde hafifçe genişleyerek A harfi şeklini almaktadır. Bu tür kalçalar toplumun %30’unda görülür. Bunun tam tersi ise V harfi şekilli, yani yukarıdan aşağı indikçe daralan kalçalardır. V şekilli kalçalar insanların yaklaşık %15’inde görülür. Yatay diktörtgen şekilli kalçalar da yine toplumun %15’inde görülür.

İdeal kalçada, A harfi şekilli olmasının yanında, kalça altı kıvrımın bacak içlerinde başladığı noktada bacaklar arasının elmas şeklinde hafif açık olması ve kalça altı kıvrımın bu noktadan hafif aşağı doğru ilerledikten sonra yukarı çıkarak, açıklığı yukarı bakan hafif hilal şekilli kavsini tamamlaması idealdir. Benzer şekilde kalçaların üstte birleştiği alt bel bölgesinde V şekili bir çukurcuğun olması da kalçalara daha belirgin ve estetik bir görünüm vermektedir. Yine kalçaların bele yakın üst bölümlerinde gamze olarak bilinen çukurcukların bulunması da estetik olarak arzu edilen bir durumdur. Anlaşılacağı üzere, kalçanın değerlendirmesinde ayrıntılı ve bilinçli analiz çok önemlidir.

Hangi Yöntemlerle Brezilya Kalça (Popo) Büyütme Estetiği Yapılabilir?

Kalça (popo) estetiğinde ideal tek bir tedavi yöntemi yoktur, tedavi kalçanın şekline ve arzu edilen değişime göre belirlenir. En sık kullanılan yöntemler doku fazlalığı varsa liposuction, doku azlığı varsa ve ileri derece değilse yağ grefti (yağ enjeksiyonu) uygulaması, ve belirgin derece doku azlığı varsa ve kalça kasları belirgin değilse silikonlu protez uygulaması olarak özetlenebilir. Kalça estetiğinde başarı için doğru analiz çok önemlidir. Bazen çok küçük bir detayın saptanıp düzeltilmesi bile büyük yarar sağlayabilir.

Kalçaların büyütülmesi ya da belirginleşmesi isteniyorsa yağ greftlerinden veya silikon protezlerden yararlanılır. Silikon protez olarak, kalça kasının uzunluk-genişlik oranlarına göre seçilen oval, yuvarlak ya da damla şekilli yumuşak protezler kullanılır. Burada kullanılan silikon protezler serbest jel silikon içermeyen, yumuşak solid silikon protezlerdir ve deri altına değil, kas içine yerleştirilerek doğal ve emniyetli sonuçlar elde edilebilmektedir. Dolgu amaçlı serbest jel silikon uygulaması yan etkileri nedeniyle artık kullanılmamaktadır, bunun yerine yağ grefti (yağ enjeksiyonu) ya da yapay dolgu maddelerinden yararlanılır. Bu iki yöntemin en büyük farkı, yapay dolgu maddeleri 9-12 ay içinde tamamen emilmesi, yağ greftlerinin ise %30-40’ının zamanla emilmesi ve %60-70’inin canlı kalarak dolgu etkisinin kalıcı olmasıdır. İple kalça askılama yöntemini ise ben kişisel olarak yeterli, sürekli ve yeterince detaylı bulmuyorum.

Anlaşılacağı üzere kalça şekillendirme deyince hemen silikon protez anlamamak gerekir. Yöntemler çok farklı ve çeşitlidir, protez bunlardan sadece biridir ve tedavi gereksinime göre planlanır.